“(Alquran) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan." [Qs. Saba': 43] Sejak awal, ketika Nabi Muhammad saw mendakwahkan Islam secara terang-terangan dan terbuka dengan mengawali dakwahnya dengan memperkenalkan diri sebagai utusan Tuhan, ia telah...